IPARD sistem

Pružamo usluge kompletne pripreme dokumentacije, praćenja realizacije investicija, priprema dokumentacije za isplatu, podrška pri kontroli investicije pre isplate. Od prvog kontakta do momenta isplate smo prisutni, dostupni kao podrška i interaktivni u komunikaciji sa institucijama.

 

Ono što je specifično u našem radu jeste da svoje usluge za IPARD program ne naplaćujemo unapred.

IPARD Program

IPARD predstavlja deo IPA pretpristupne pomoći EU, kako bi se ojačali sektori proizvodnje i prerade u poljoprivredi i ruralnom turizmu. Na taj način se teži usklađivanju i približavanju nacionalnih standarda u ovoj oblasti, sa akcentom na bezbednosti hrane, dobrobiti životinja, zaštiti životne sredine i diversifikaciji ruralnih područja.

Specifični uslovi

Sektor povrća

Učešće na IPARD programu, u sektoru povrća, zahteva da u RPG imate upisano od 0,5-5ha zasada povrća u plasteniku/stakleniku ili 3-100ha na otvorenom prostoru.

Sektor ostalih useva

Kako bi učestvovali za subvencije u okviru IPARD programa, Ratari su dužni da u RPG imaju upisano 2-100ha površine. Investicije su prihvatljive u zavisnosti od količine prijavljene zemlje.

Sektor voća

Uslov za učestvovanje na IPARD programu se ogleda u površini upisanoj u RPG, a to je 2-20ha jagodastog voća ili 5-100ha drugog voća.

 

Sektor groždja

Ukoliko imate vinograd veličine između 2-100ha, a želite da učestvujete na IPARD programu,  kontaktirajte nas.

Sektor mesa

Svi koji se bave stočarstvom u sektoru mesa mogu da učestvuju ukoliko u RPG imaju upisan određen stočni fond.

Sektor mleka

Ukoliko proizvodite mleko i imate veći broj krava, nudimo pomoć pri subvencionisanju.

Sektor jaja

Ako poljoprivredna gazdinstva imaju proizvodnju jaja, nudimo savete i pomoć.

VAŽNO JE ZNATI:

  • investicija ne sme biti započeta pre nego što se projekat odobri
  • predmet investiranja mora da bude nova i nekorišćena roba
  • korisnik IPARD podsticaja je dužan da čuva svu dokumentaciju u roku od 5 godina od datuma isplate sredstava
  • može se podneti samo jedan Zahtev po Javnom pozivu, koji obuhvata jednu ili više investicija 

 

Nacionalne mere

Pratimo sve podsticaje propisane od strane države, u toku cele godine, u sektorima biljne proizvodnje i stočarstva.
Pripremamo dokumentaciju za Javne pozive koje raspisuju Uprava za agrarna plaćanja i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu.

Takođe, pripremamo dokumentaciju i pratimo odvijanje postupka i u sektorima privrede.

 

Reference

PG Milivoj Kurjakov
PG Dragica Jelčić
PG Jelena Kalić
PG Gordana Šesta
PG Nikola Medić
PG Jasmina Salonski

PG Jan Gaško
PG Strahinja Denčić
PG Vladimir Hrćan
PG Tenji Filip
PG Predrag Kurjakov
PG Srđan Stojnić

PG Milica Zagorčić
PG Zoran Đurin
PG Zorica Milanković
PG Anđa Plavšić
PG Milan Škrbić
PG Goran Radojičić

PG Jan Kohut
Janja DOO
Kurjak plus DOO
Porodica Ćulum DOO

Hajde da radimo zajedno

Naš tim čine četiri čoveka koji se bave finansijama i poljoprivredom, ali imamo i mnogo stručnih saradnika iz različitih oblasti poljoprivrede. Trudimo se da iskombinujemo znanja i iskustva, te napravimo sveobuhvatnu podršku našim klijentima.

Marija 064/23-89-404
Dragan 064/25-21-764
Miloš 063/167-98-72

ipardsistem@gmail.com