Kontakt

Miloš Jandrić: 063/167-98-72
Bosiljka Kuzmanović: 065/246-21-96
Email: ipardsistem@gmail.com
Adresa: Bogoboja Atanackovića 4/5 Novi Sad